martes, 8 de outubro de 2013

Inauguración da exposición: Vivir da terra. A loita do campesiñado galego (1925-1982)


O 3 de outubro, a asociación de historiadores á que pertenzo, Sine Nomine, inaugurou a exposición Vivir da terra. A loita do campesiñado galego (1925-1975), na biblioteca Ánxel Casal, onde permanecerá ata o 2 de novembro, xunto cunha mostra bibliográfica.
A mostra, realizada con criterios didácticos, é o resultado da colaboración entre o proxecto de investigación “Mobilización política e conflitividade social nun contexto de grandes cambios: a Galicia rural durante o tardofranquismo e a transición (1960 – 1982)”, dirixido polo profesor Daniel Lanero Táboas, da USC e a Asociación Sine Nomine, de Profesores/as de Ensino Secundario.
Despois duns paneis xerais que percorren a situación do campo ao longo do século XX a exposición céntrase na mobilización social e política que tivo lugar na Galicia rural nos últimos anos do franquismo e na transición, procurando rachar coa imaxe de inmobilismo e atraso coa que acostuma vincularse ao mundo agrario galego
A exposición é froito da traballo colectivo do grupo de profesores que formamos Sine Nomine, seguindo o mesmo modelo doutras realizadas anteriormente. Despois da selección e reparto dos contidos buscamos imaxes representativas e facemos unha intensa labor de síntese para rematar deseñando os paneis nos que o texto, breve, e as imaxes, teñen un peso similar. A excelente maquetación é obra de Noemí Canal. Procuramos unha información relevante e atractiva que atraia aos destinatarios, o alumnado de ESO e Bacharelato.
Esta exposición, e as anteriores (II República, Vida Cotiá no franquismo, Mulleres que emigran, Vida cotiá na Transición), están a disposición dos centros educativos, culturais e das asociacións veciñais na Fundación 10 de Marzo: http://www.f10m.org/exposicions.Ningún comentario: