martes, 23 de febreiro de 2010

O II Franquismo: vida cotiá, Unidade Didáctica

Esta Unidade acompaña a exposición sobre a vida cotiá no II Franquismo, editada pola Fundación 10 de Marzo. Exposición e Unidade son a continuación das publicadas sobre o I Franquismo, mantendo a mesma estrutura e os mesmos obxectivos. En 18 paneis e coas actividades recollidas nesta Unidade pretendemos facilitar a comprensión deste infame e longo período da nosa Historia, incidindo en como a miseria do réxime impregnou todos os aspectos da vida diaria, cotiá, dos españois que o sufriron. A partir dos anos sesenta os cambios económicos e sociais foron evidentes, pero a Ditadura seguiu sendo brutal ata o final.

Ningún comentario: